Европейско финансиране

"Фиеста Твавел" ЕООД, осъществява проект BG16RFOP002-2.092 по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за справяне с негативните последици от световната пандемия COVID-19. При успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект за предприятието при преодоляване на икономическите последици, които са резултат от епидемиологичната обстановка и ще се  запази оперативната дейност на компанията.

Продължителността на проекта е три месеца. Общата стойност е в размер на 6844,98 лв.


"Фиеста Травел" ЕООД осъществява още един проект с европейско финансиране, по договор BG16RFOP002-2.095-6230, финансиран в рамките на схема за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, фаза II, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 

Основната цел на проекта е да подпомогне Фиеста травел ЕООД с оборотен капитал за преодоляване на недостига на средства, настъпил в резултат на епидемичния взрив на COVID- 19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа и  27437.16 лв.

Проектът е с продължителност 3 м. и ще се изпълнява в периода 12.04.2021 г. - 11.07.2021 г.

 


"Фиеста Травел" ЕООД е бенефициент на още един проект с европейско финансиране, по договор BG16RFOP002-2.101-1522, финансиран в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за  МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна  програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта е да подпомогне "Фиеста Травел" ЕООД с оборотен капитал за преодоляване на недостига на средства, настъпил в резултат на епидемичния взрив на COVID- 19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа е 3041.82 лв.

Проектът е с продължителност 3 м. и ще се изпълнява в периода 03.08.2021 г. - 02.11.2021 г.