Фиеста Травел ЕООД
София, Бул. България 111 1000

за информация и резервации

+359 2 9359999

service@fiestatravel.bg

Защита на личните данни

Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg се отнася отговорно към изискванията за защита на личните данни. Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg ще събира, съхранява и обработва Вашите данни, включително и Вашите лични данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на този договор и се изисква, респективно разрешава от законовите разпоредби.

Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg се задължава да се отнася към Вашите лични данни поверително и в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, които са в сила.

Фиеста Травел EООД може да предава Вашите данни на трети страни само с Ваше съгласие. Изключение от това правило са предоставяне на данни на трети страни, от които Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg може да се ползва с правно основание за изпълнение на договора, както и предаването на събираните резервационни данни на съответните страни по договор и доставчици на услуги, вследствие на законови задължения. Обемът на тези данни, които трябва да бъдат предадени, се ограничава до необходимия минимум.

Какви са стандартите за сигурност, използвани от нас (SSL технология)?

Прехвърлянето на лични данни между вашия компютър и нашия сървър се реализират чрез SSL (Secure Socket Layer) протокол. Чрез тази технология трети лица нямат възможност да четат и ползват вашите лични данни. В допълнение към сигурния пренос на данни между вашия компютър и нашите сървъри разполагаме с различни механизми за сигурност и защита, спиращи достъпа до данните от трети лица.